PISAK & PARTNERS poskytuje svojím klientom úplné a vysokokvalitné právne poradenstvo na úrovni medzinárodného štandardu.

Poskytujeme právnu pomoc klientom so širokým záberom, od jednotlivcov až po veľké korporácie. Ponúkame individuálne riešenia vychádzajúce z konkrétnej situácie každého klienta.

 

Naša história

PISAK & PARTNERS je slovenskou advokátskou kanceláriou s dlhoročnou históriou právnej praxe, ktorá od samého začiatku išla cestou odborovej špecializácie s dôrazom na poskytovanie vysoko profesionálnych a špecializovaných služieb. Sme právnická firma existujúca v súčasnej právnej forme od roku 2009, ktorá je však prirodzeným pokračovateľom predchádzajúcej právnej praxe jej zakladateľa Daniela Pisáka už od roku 1996. Daniel je doposiaľ vedúcim advokátom advokátskej kancelárie s dlhodobou špecializovanou právnou praxou získanou v popredných právnických kanceláriách ako aj pri práci v prostredí medzinárodných firiem ako aj vládnych a medzinárodných organizácií. Vďaka svojmu francúzskemu vzdelaniu je Daniel dobre známy tiež vo francúzskej biznis komunite na Slovensku. V minulosti Daniel pracoval na odbore právnych vzťahov k EÚ na Ministerstve financií Slovenskej republiky ako aj na obchodnom oddelení Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku. Daniel hovorí slovensky, česky, francúzsky a anglicky, pričom rozumie tiež ukrajinsky, poľsky a rusky.

 

Hodnoty a filozofia

PISAK & PARTNERS pomáha ako jednotlivcom, tak aj obchodným spoločnostiam, organizáciám, vládnym aj mimovládnym inštitúciám či iným subjektom. Veríme, že cieľom právnika nie je iba poskytnúť “nestranné” a “čisto právne” poradenstvo, ale predovšetkým napomôcť klientom viesť ich podnikanie a projekty smerom vpred. Našim klientom vždy poskytujeme priame odpovede a praktické riešenia pre ich právne problémy. Pre potreby našich klientov, inovatívnym využitím našich odborných znalostí a technológie sme schopní ponúknuť nielen spoľahlivé právne ale zároveň aj obchodné poradenstvo. Pre našich klientov vytvárame kompaktne štruktúrované tímy špecializovaných odborníkov. Na akúkoľvek prácu dohliada partner s cieľom zabezpečiť plynulé a efektívne poskytovanie právnych služieb.

 

Pro Habitat služby

PISAK & PARTNERS vzhľadom na svoju kľúčovú špecializáciu na oblasť nehnuteľností poskytuje zvýhodnené právne poradenstvo zamerané na podporu bývania, a to najmä mladým ľuďom a ich rodinám, ktorí sa rozhodli pre kúpu nehnuteľnosti. Keďže ide o jednu z najväčších investícií v živote mnohých ľudí, malo by sa jej dostať náležitej pozornosti aj po právnej stránke. S istotou to pomôže vyhnúť sa neočakávaným problémom v budúcnosti. Vzhľadom na to, že mladým pri týchto transakciách nezostáva veľa zvyšných finančných prostriedkov, väčšinou si už nenechajú posúdiť zmluvnú dokumentáciu kvalifikovanému právnikovi z dôvodu pre nich nedostupnej ceny takejto služby. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli, že službami „Pro Habitat“ budeme pomáhať práve tejto skupine ľudí tak, aby si mohli vychutnať nové bývanie naplno a s pocitom bezpečne zrealizovanej kúpy.

 

Skúsenosti a prístup

PISAK & PARTNERS disponuje profesionálmi, ktorí majú rozsiahle skúsenosti v príslušných oblastiach práva. Naši právnici získali mnohé skúsenosti pri poskytovaní právneho poradenstva najnáročnejším celosvetovým spoločnostiam ako aj popredným lokálnym podnikom. Našou silnou stránkou je schopnosť veci uskutočniť než hľadať dôvody, prečo sa uskutočniť nedajú. Vieme, že náš úspech do veľkej miery závisí na mimoriadnych právnych schopnostiach a obchodnom prístupe k právnemu poradenstvu.  Je preto nevyhnutnosťou rozumieť záujmom našich klientov a trhu, na ktorom podnikajú. Dokonalé pochopenie ich potrieb nám umožňuje poskytovať služby s vysokou pridanou hodnotou, čo v kombinácii s vysoko profesionálnym vedením právnej praxe dáva klientom možnosť získať úplne novú skúsenosť pri poskytovaní právneho poradenstva.