Odborné právne poradenstvo

Oblasti pôsobenia

Uvedomujeme si, že najúčinnejšia cesta poskytovania právneho poradenstva je v špecializácii.

Nehnuteľnosti

Máme rozsiahle skúsenosti v oblasti komplexného právneho poradenstva v súvislosti s realizáciou realitných transakcií, súkromných aj verejných, vrátane výstavby a developmentu nehnuteľností, právnou due diligence, prenájmom a správou nehnuteľností hlavne obchodných/nákupných centier a galérií,...
Viac

Podnikanie

Poskytujeme poradenstvo vo všetkých oblastiach života obchodných spoločností od ich založenia až po ich fúziu, rozdelenie, transformáciu alebo zánik. Poradíme tiež v procese likvidácie spoločnosti, konkurzného konania a reštrukturalizácie. Samozrejmosťou je nepretržité obchodné poradenstvo pri...
Viac

Verejné obstarávanie

Vyznáme sa v záležitostiach súvisiacich s verejnými zákazkami ako na strane zadávateľov tak aj uchádzačov. Pomáhame pri spracovaní zadávacej a zmluvnej dokumentácie, ako aj v rámci celého procesu verejného obstarávania. Rovnako poskytujeme právnu podporu uchádzačom formou konzultácií,...
Viac

Zamestnávanie

V oblasti pracovného práva sa venujeme najmä poradenstvu v súvislosti s manažérskymi zmluvami, pracovnými zmluvami a inými pracovnoprávnymi dokumentmi upravujúcimi vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, ukončovaním pracovných pomerov a prepúšťaním zamestnancov, vrátane poradenstva pri...
Viac

Duševné vlastníctvo

Poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva poskytujeme najmä v súvislosti s ochranou autorských práv, ochrannými známkami a ich registráciou na národnej, európskej aj celosvetovej úrovni, patentami a inými priemyselnými právami, ako aj ochranou obchodného tajomstva a know-how.

Súdne spory a arbitráže

Disponujeme tímom skúsených procesných právnikov zastupujúcich klientov v rozmanitých konaniach pred všeobecnými súdmi ako aj na arbitrážnych súdoch. Poradenstvo a pomoc klientom zahŕňa počiatočnú analýzu skutkového stavu a dôkaznej situácie, prípravu procesnej stratégie, zastupovanie v konaní...
Viac
Zistite viac

Napíšte nám

Neváhajte nás kontaktovať, pričom tak môžete urobiť aj prostredníctvom nižšie uvedeného formulára

Vyplňte prosím uvedený formulár pre získanie viac informácií. Vami zaslané údaje budú považované za dôverné.
Profesionálne vedenie právnej praxe

O nás

Advokátska kancelária PISAK & PARTNERS poskytuje svojím klientom úplné a vysokokvalitné právne poradenstvo na úrovni medzinárodného štandardu.

Pisak & Partners o nás

Venujeme sa tomu, čomu rozumieme

PISAK & PARTNERS patrí medzi najskúsenejších a najkvalifikovanejších na trhu právnických firiem v špecializáciách, ktorými sa zaoberá.

Poskytujeme právnu pomoc klientom so širokým záberom, od jednotlivcov až po veľké korporácie. 

Ponúkame individuálne riešenia vychádzajúce z konkrétnej situácie každého klienta.

 

Daniel Pisák

 

image-accordion1
PISAK & PARTNERS je slovenskou advokátskou kanceláriou s dlhoročnou históriou právnej praxe, ktorá od samého začiatku išla cestou odborovej špecializácie s dôrazom na poskytovanie vysoko profesionálnych a špecializovaných služieb. Sme právnická firma existujúca v súčasnej právnej forme od roku... Čítať viac
image-accordion1
PISAK & PARTNERS pomáha ako jednotlivcom, tak aj obchodným spoločnostiam, organizáciám, vládnym aj mimovládnym inštitúciám či iným subjektom. Veríme, že cieľom právnika nie je iba poskytnúť “nestranné” a “čisto právne” poradenstvo, ale predovšetkým napomôcť klientom viesť ich... Čítať viac
image-accordion1
PISAK & PARTNERS vzhľadom na svoju kľúčovú špecializáciu na oblasť nehnuteľností poskytuje zvýhodnené právne poradenstvo zamerané na podporu bývania, a to najmä mladým ľuďom a ich rodinám, ktorí sa rozhodli pre kúpu nehnuteľnosti. Keďže ide o jednu z najväčších investícií v živote... Čítať viac
image-accordion1
PISAK & PARTNERS disponuje profesionálmi, ktorí majú rozsiahle skúsenosti v príslušných oblastiach práva. Naši právnici získali mnohé skúsenosti pri poskytovaní právneho poradenstva najnáročnejším celosvetovým spoločnostiam ako aj popredným lokálnym podnikom. Našou silnou stránkou je... Čítať viac
Všetko na jednom mieste

KOMPLEXNÉ SLUŽBY

Nikdy sme sa nespoliehali iba na obyčajnú znalosť platného práva, ale vždy sme sa snažili klientovi poskytnúť komplexné služby vzťahujúce sa k jeho obchodnému prípadu, najmä zabezpečenie služieb notára, ekonomických a daňových poradcov, súdnych znalcov, či prekladateľov a tlmočníkov v relevantných odboroch. Na tento účel sme si vytvorili sieť úzko spolupracujúcich odborníkov, ktorí sú s nami pripravení efektívne a profesionálne spolupracovať na každom jednotlivom prípade.